EESTI FIRMASPORDI LIIDU VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND

Käesolev juhend on ühtlasi käsitletav võistluse korraldaja ja võistlusel osaleja vahelise lepinguna. Eesti Firmaspordi Liidu võistlustele registreerumisel aktsepteerib iga osaleja omalt poolt selle lepingu. Käesolev leping/üldjuhend sätestab üldised reeglid, mille alusel saab Firmaspordi võistlustel osaleda. Iga võistluse kohta on iseseisev juhend, mis võib, aga ei pruugi tingimata käesolevaid reegleid muuta või täpsustada. Selliselt juhul on juhendis ka vastav märge.

ÜLDINE

Eesti Firmaspordi Liit (edaspidi Firmasport) on mittetulundusühinguna tegutsev spordiühendus, mille eesmärgiks on pakkuda Eesti ettevõtete töötajatele sportlikku meelelahutust ja arendada liikumisharrastust Eestis. Kehaline aktiivsus tugevdab tervist ja parandab füüsilist vormi, mis on efektiivsete töötulemuste saavutamise aluseks.

Eesti Firmaspordi Liit on Rahvusvahelise Töölisspordiliidu kandidaatliige (CSIT), Rahvusvahelise Spordi- ja Kultuuriorganisatsiooni (ISCA), Ühenduse Sport Kõigile, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Kepikõnni Liidu ja Eesti Spordiseltsi Kalev liige.

OSALEJAD

Firmaspordi üritustel saavad osaleda Eesti ettevõtete töötajad ning töötajate pereliikmed, spordiklubi liikmed ja sõbrad. Selleks, et osaleda Firmaspordi üritustel, ei pea ettevõte või isik olema Eesti Firmaspordi Liidu liige, kuid osaleja peab vastama üldjuhul järgmistele tingimustele:

 • Ettevõtte töötajad (töösuhe on fikseeritud töölepingu, töövõtulepingu või juhatuse liikme lepinguga) saavad üritustel osaleda arvuliste piiranguteta ja pole vahet, millisel tasemel nad antud ala harrastavad või on harrastanud.
 • Ettevõtte endised töötajad võivada esindada eelmist tööandjat veel aasta jooksul. Loomulikult võivad nad ka esindada uut tööandjat.
 • Kahte ettevõtet korraga samal üritusel esindada ei saa.
 • Üks inimene saab ühel alal osaleda vaid ühe korra, kui ala juhend ei näe ette teisiti!
 • Ühel võistkonnaalal saab osaleja kuuluda ainult ühe võistkonna koosseisu.

Ettevõtte töötajate pereliikmed saavad ettevõtet esindada sel juhul, kui ei olda vastuolus järgmiste punktidega:

Võistkonna aladel: Ettevõtte töötajate pereliikmed, kes võistlustel osalevad, ei tohi kuuluda jooksval ning olla kuulunud kahel eelneval kalendriaastal ühesegi Eesti ega välismaal registreeritud antud spordialaga või sellele väga lähedase spordialaga (nt saalijalgpall / rannajalgpall / jalgpall; võrkpall / rannavõrkpall; jne) tegeleva võistkonna liikmeskonda, mis osaleb:

 1. Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Karikavõistlustel, Balti Matsidel, Euroopa Meistrivõistlustel, Euroopa Karikavõistlustel, Maailma Meistrivõistlustel, Olümpiamängudel, Üliõpilasspordi rahvusvahelistel võistlustel, Koolispordi rahvusvahelistel võistlustel;
 2. ükskõik mis liigas (k.a noorteliigad) välja arvatud rahvaliigad. Võistkonna alade puhul, kus on võistkonna maksimaalne liikmete arv 5 inimest, on lubatud kasutada üht pereliiget. Alade puhul, kus on võistkonna liikmete arv üle 5, on lubatud kasutada kuni kaht pereliiget.

Individuaalaladel: Ettevõtte töötajate pereliikmed, kes võistlustel osalevad, ei tohi olla kahel eelneval kalendriaastal osalenud antud spordialal:

 1. Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Karikavõistlustel, Balti Matsidel, Euroopa Meistrivõistlustel, Euroopa Karikavõistlustel, Maailma Meistrivõistlustel, Olümpiamängudel, Üliõpilasspordi rahvusvahelistel võistlustel, Koolispordi rahvusvahelistel võistlustel;
 2. ükskõik mis liigas (k.a noorteliigad) välja arvatud rahvaliigad käesoleval ning kahel eelmisel kalendriaastal (nt olles osalenud Eesti Meistrivõistlustel ujumises, ei tohi osaleda Sügisspartakiaad ujumisvõistluses, küll aga tohib osaleda kergejõustikus, laskmises; Eesti Meistrivõistlustel kergejõustikus osaleja ei tohi osaleda kergejõustikus ükskõik mis alal jne).

Pereliikmetena käsitletakse antud juhendi kontekstis järgmised isikud:

 • Abikaasa (või elukaaslane, kellega elatakse koos nö. vabaabielus), lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad, õed-vennad (k.a. poolõed ja poolvennad).
 • Ettevõtte töötajate sõbrad-koostööpartnerid või kes tahes muud isikud saavad osaleda ettevõtte võistkonna koosseisus vaid võistkondlikel pallimängualadel. Neile kehtivad samad piirangud, mis pereliikmetele.
 • Kui ettevõttel on enda spordiklubi, kehtivad spordiklubi liikmetele samad piirangud mis pereliikmetele, kui spordiklubi liikmeteks saavad olla isikud, kes ei kuulu ettevõte töötajate nimekirja.

Iga ala juhend võib ette näha lisapiiranguid või anda lisavõimalusi osalejate kaasamiseks. Piirangute vastu eksimise korral märgitakse võistleja/võistkonna tulemuseks disklahv (DQ) ning registreerimise tasu ei tagastata.

Kui osalevaid võistkondi on vähem kui 4 võistkonda, on korraldajal õigus turniir ära jätta.

Kui mõnes vanuseklassis on vähem kui 4 võistlejat, siis liidetakse vanuseklassi võistlejad järgmise noorema või vanema vanuseklassiga – näiteks N50 vanuseklassis võistleb 2 naist, siis võistlevad nad koos N40 vanuseklassiga.

VANUSEKLASSID

Firmaspordi võistlustel võisteldakse 2024. aastal alljärgnevates vanuseklassides juhul, kui võistlusala juhendis ei ole sätestatud teisiti. Vanuseklassid on sünniaastapõhised:

Mehed (M) – mehed sünniaastatega 1995 – ….

Mehed 30 (M30) – mehed sünniaastatega 1985 – 1994

Mehed 40 (M40) – mehed sünniaastatega 1975 – 1984

Mehed 50 (M50) – mehed sünniaastatega … – 1974

Naised (N) – naised sünniaastatega 1995 – ….

Naised 30 (N30) – naised sünniaastatega 1985 – 1994

Naised 40 (N40) – naised sünniaastatega 1975 – 1984

Naised 50 (N50) – naised sünniaastatega … – 1974

SARJAD

Eesti Firmaspordi Liit korraldab Eesti Sportlikema Ettevõtte, Eesti Parima Firmasportlase, Start IT CUP ning Eesti Sportlikema Riigiasutuse sarju. Sarjadele kehtivad eraldi juhendid.

PUNKTIARVESTUS

Eesti Firmaspordi Liidu võistlustel arvestatakse teenitud kohapunkte ning lisaks ala populaarsust, korrutades osaleja teenitud kohapunktid osalejate arvust tuleneva koefitsiendiga. Eesti Firmaspordi Liidu võistluste ettevõtete paremusjärjestus ja sarjade paremusjärjestus selgitatakse järgmise valemi alusel:

KOHAPUNKTID

I – 50 punkti; II – 45; III – 40; 4.- 36; 5. – 32; 6. – 29; 7. – 26; 8. – 24; 9. – 22; 10. – 21; 11. – 20; edasi ühe kaupa alla kuni 30. -1; Sealt edasi iga koht – 1 punkt;

Võrdsete kohapunktide summa korral eelistatakse rohkemate kõrgemate kohapunktidega ettevõtet. Kohtade jagamisel kohapunktid summeeritakse ja jagatakse võrdselt kõikide kohajagajate vahel.

Võistleja teenib omas võistlusklassis kohapunktid, vastavalt saavutatud tulemusele, v.a juhul kui ala juhend ei näe ette individuaalse paremusjärjestuse määramisel erisusi.

KOEFITSIENDID

Koefitsiendid, millega punktid läbi korrutatakse, on järgmised:

1-10 osalejat – 1.0; 11-20 osalejat – 1.2; 21-30 osalejat – 1.4; 31-40 osalejat – 1.6; 41-50 osalejat – 1.8; 51-… osalejat – 2.0;

TABELIPUNKTID

Tabelipunktid jagatakse paremusjärjestuse alusel nii individuaalaladel kui ka võistkondlikel aladel.

VÕISTKONDLIK (ETTEVÕTETE VAHELINE) PAREMUSJÄRJESTUS

Ettevõtete vahelises arvestuses toovad punkte kuni 10 parimat individuaalvõistlejat. Individuaalvõistluste puhul määrab ala juhend mitu parimat võistlejat toovad punkte võistlustel ettevõtete vahelise punktiarvestuse määramisel. Parimate kohapunktidega firmasportlased (sõltumata nende võistlusklassist/vanuseklassist) arvestatakse ettevõtete vahelisse punktide arvestusse, välja arvatud juhul kui ala juhend ei määra teisiti.

Kui võistkondade punktide summa on võrdne saab määravaks, kellel on rohkem kõrgemaid kohapunkte. Võistkonnaalade puhul toovad ettevõtete vahelisse arvestusse punkte parim võistkond, teised võistkonnad punkte kinni ei hoia, välja arvatud juhul kui ala juhendis ei ole teisiti märgitud.

AUTASUSTAMINE

Võistkonnaalade kolme parimat võistkonda autasustatakse medalitega.

Individuaalalade 3 parimat individuaalvõistlejat autasustatakse vastavalt vanuseklassile medalitega.

Iga ala parimat ettevõtet autasustatakse karikaga.

Koondarvestuse 5 parimat ettevõtet autasustatakse karikatega.

Osadel aladel on välja pandud ala nimitoetaja poolsed esemelised auhinnad ning loosi- ja eriauhinnad.

REGISTREERIMINE

Täpne info registreerimise ja osalustasude kohta on sätestatud ürituste kodulehel.

Piiratud kohtadega aladel eelistatakse kuni soodusvooru lõpuni erinevate ettevõtete võistkondi ning võistlejaid. Kõikidele soovi avaldanud ettevõtetele tagatakse vähemalt ühe võistkonna osalemine, juhul kui kohti jätkub. Soodusvooru lõppedes jagatakse vabad kohad võrdselt kõikide soovijate vahel kuni kohtade täitumiseni.

Ettevõtte esindaja vastutab osalejaid registreerides selle eest, et osalejad on tutvunud nii Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendi kui võistluste juhenditega. Osalejad peavad olema registreeritud vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile ning ürituste üld- ja alajuhendites sätestatule.

Individuaalaladel starti hilinemisel ei garanteeri korraldajad võimalust startida. Võimalusel lubatakse startida stardigrupi/stardirivi lõpust.

Maksimaalselt oodatakse võistkonda võistluspaigas 5 minutit (kaasa arvatud juhtudel, kui ajakavad on muutunud ürituse toimumise ajal). Kui hilinetakse rohkem kui 5 minutit, märgitakse kohal mitte olnud võistkonnale kaotus. Kui mõlemaid võistkondi ei ole mängu alguseks täiskoosseisus (s.t juhendis väljatoodud minimaalne vajalik võistlejate arv) kohal, märgitakse mäng mitte toimunuks ning mõlemad võistkonnad saavad 0 punkti.

Mänge ei ole lubatud mängida arvulises vähemuses ning võistkonna liikmete arv ei tohi ületada spordiala juhendis välja toodud maksimaalset liikmete arvu välja arvatud juhul, kui vastasvõistkond on nõus mängima vähemuses oleva võistkonna vastu. Mänge tagantjärgi ei peeta.

Registreerimisvormi alusel esitatakse ettemaksuarve, mis tuleb arvel näidatud kuupäevaks tasuda. Peale registreerimisvormi esitamist või end e-maili teel registreerides ning ettemaksuarve kättesaamist on Teil võimalik inimesi võistlusele juurde lisada, kuid maha võtta neid enam ei saa. Ettevõttele esitatud arve kuulub 100% ulatuses tasumisele enne ürituse algust! Kui enne ürituse algust ei ole ettevõte ära tasunud üritusel osalemiseks ettemaksu, võivad korraldajad ettevõte esindajat/osalejaid üritusele mitte lubada ning stardimaterjale mitte väljastada. Kui ilmneb, et ettevõte/võistkond, kes on tasunud üritusel osalemiseks ettemaksuarve, ei saa üritusel osaleda, kehtib järgnev kord, juhul kui ürituse korraldajaga ei ole teisiti kokku lepitud:

 • Teatades enda mitte osalemisest vähemalt 22 päeva enne ürituse algust, saab ettevõte kasutada ettemakstud summat 100% ulatuses Eesti Firmaspordi Liidu üritustel osalemiseks või kannab Eesti Firmaspordi Liit ettemakstud summa 100% ulatuses tagasi.
 • Teatades enda mitte osalemisest 15-21 päeva enne ürituse algust, saab ettevõte kasutada ettemakstud summat 75% ulatuses Eesti Firmaspordi Liidu üritustel osalemiseks või kannab Eesti Firmaspordi Liit ettemakstud summa 75% ulatuses tagasi.
 • Teatades enda mitte osalemisest 8-14 päeva enne ürituse algust, saab ettevõte kasutada ettemakstud summat 50% ulatuses Eesti Firmaspordi Liidu üritustel osalemiseks või kannab Eesti Firmaspordi Liit ettemakstud summa 50% ulatuses tagasi.
 • Teatades enda mitte osalemisest 0-7 päeva enne ürituse algust, saab ettevõte kasutada  ettemakstud summat 0% ulatuses Eesti Firmaspordi Liidu üritustel osalemiseks ning summat tagasi ei maksta.

Registreerides enda ettevõttest/spordiklubist/organisatsioonist/vms inimesi Eesti Firmaspordi Liidu üritustele, kinnitab iga ettevõtte esindaja, et ta on läbi lugenud Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendi ning registreerimistingimused.

Kui üritus peaks ära jääma force majeuri tagajärjel, ei kuulu ürituse osalustasu tagastamisele.

Kui üritus peaks ära jääma COVID-19-st tulenevate piirangute tõttu, on Eesti Firmaspordi Liidul õigus ettemakstud osalustasudest 25% ulatuses endale jätta tehtud korralduskulude katteks.

ALAGRUPPIDE JA STARDINUMBRITE LOOSIMINE

Juhul, kui alagruppide või stardinumbrite loosimine ei toimu kohapeal, on korraldajatel õigus võistluste alagrupid või stardinumbrid iseseisvalt ja võimalikult õiglaselt loosida, kasutades selleks juhuslikkuse printsiipi või eelasetades võistkondi või võistlejaid eelmiste võistlustulemuste alusel ning võtta arvesse teisi Eestis kättesaadavaid edetabelite tulemusi.

VÕISTLUSVARUSTUS

Võistlejatel peab kaasas olema enda võistlusvarustus, juhul kui võistlusjuhend ei näe ette teisiti. Vahetusjalanõud on kohustulikud nii võistlejatele kui ka pealtvaatajatele kõikidel siseruumides toimuvatel aladel.

PROTESTID

Igal ettevõttel on oma esindaja, kes suhtleb kohtunike-korraldajatega ning kes esitab vajadusel protesti võistluste tulemuste vms osas.

Protestid ja tähelepanekud võistlustulemuste kohta tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ala toimumise päeva õhtuks sekretariaati.

Protestid ja tähelepanekud kaasvõistlejate osalemise kohta tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 minutit pärast võistluse lõppu ala sekretariaati võistluspaigas.

Protesti esitamise tasu on 50€, mis tuleb tasuda koos protesti esitamisega kohapeal sekretariaati. Kui protest jääb mitte rahuldamata, on korraldajatel õigus 50€ protesti tasu endale jätta. Kui protest rahuldatatakse, saab protesti esitanud isik 50€ tagasi.

TERVIS

Kõigil võistlustel vastutab iga võistleja enda tervisliku seisundi eest täielikul määral ise, tagades, et tema tervis ja ettevalmistus on piisavalt head, et antud pingutust tervist kahjustamata ette võtta.

Eesti Firmaspordi Liit püüab võistlustel osalejatele tagada võimalikult kiire esmaabivahendite kättesaadavuse.

ISIKUANDMED

Võistlusele registreerimisega kinnitab osaleja, et on teadlik Eesti Firmaspordi Liidu võistlustel salvestatud foto- ja videomaterjalist, mille avaldamisõigus on Eesti Firmaspordi Liidul. Eesti Firmaspordi Liit võib kasutada salvestatud materjali oma kodulehel kokkuvõtetes ja tulevaste ürituste reklaamimisel. Foto- ja videomaterjali avaldamise aluseks on enamiku osalejate ja nende kolleegide ning tuttavate õigustatud huvi. Videosid ja trükiseid ümber tegema ei hakata.

Eesti Firmaspordi Liit tagab käesoleva lepingu/üldjuhendiga kõigile oma võistlustel osalejatele normaalselt loetava võistlusprotokolli, kus on kõigi võistlusel osalenute kohad, nimed ja tulemused fikseeritud. Registreerudes Eesti Firmaspordi Liidu võistlustele, kinnitab osaleja, et tal ei ole hetkel ega kunagi tulevikus pretensioone selles osas, et tema võistlustel saavutatud tulemus on avalik ja Eesti Firmaspordi Liidu kodulehelt võistluse protokollis leitav. Kõigi osalejatega sõlmitud lepingu (üldjuhendi) tagamiseks vastame eitavalt kõigile palvetele oma tulemuste eemaldamiseks võistlusprotokollidest. Eesti Firmaspordi Liit ei jaga võistlustele registreeritud isikute andmeid kolmandatele osapooltele. Kui see võistlejale ei sobi, siis on võimalik võistlusel mitte osaleda.

V.a juhtudel kui tegemist on Eesti Vabariigi riigiteenistujatega, kelle nime avalikustamine protokollides võib vajada peitmist.

HEATEGEVUS

Selleks, et tagada võimalused jätkata sportlikku harrastust ka isikutel, kes on ajutiselt kaotanud töökoha pakume võimaluse Eesti Firmaspordi Liidu üritustel tasuta osaleda Töötukassas töötuna arvele võetud isikutele. Igal võistlusel eraldame teatud hulga tasuta kohtasid, millele saavad isikud kandideerida vastavalt võistluste juhendile. Osalemine spordivõistlustel loob häid kontakte ja võimalusi ning hoiab tervist ja positiivset meeleolu.

LISAINFO

Lisainfot Eesti Firmaspordi Liidu ürituste ja sarjade kohta leiab kodulehelt www.firmasport.ee. Lisaküsimuste tekkimisel saatke e-kiri info@firmasport.ee.

Eesti Firmaspordi Liidul on õigus oma ürituste ja sarjade juhendeid muuta, teavitades osalejaid muudatustest kodulehel ja/või saates ettevõtte esindajatele e-kirjad.

Kõik juhendites määratlemata küsimused lahendavad tegevjuht, projektijuht, programmijuht ja ala peakohtunik konsensuse alusel ning nende otsus on lõplik.

Meeldivaid spordielamusi 2024. aastal!