21. Vennad Ehituse seitsmevõistlus toimub 2024. aasta 3. veebruaril Tartu Ülikooli Spordihoones, Ujula tn 4, Tartu.

Vennad Ehituse seitsmevõistluse raames toimub ka Eesti meistrivõistlused viievõistluses veteranidele alates 35. eluaastast. JUHENDI LEIAB SIIT.

10:00 – kergejõustiku saal on avatud soojenduseks

10:00 – 10:50 – võistluse mandaat on avatud ja see on kohustuslik kõikidele osalejatele.

11:00 – võistluse algus

19:00 – võistluse orienteeruv lõpp

Kavas on individuaalne kergejõustiku viie- ja seitsmevõistlus. Iga osaleja peab registreeruma üksnes soovitud võistlusele ehk valima viie- ja seitsmevõistluse vahel. Mõlemal võistlusel paralleelselt osaleda ei ole võimalik.

 • Seitsmevõistluse võistlusklassid on M, N, M40, N40.
  – M40 ja N40 vanuseklassi kuuluvad võistlejad, kelle sünniaasta on 1983 või varasem.
 • Veteranide viievõistlusel saavad osaleda kõik, kes vanuse alusel kvalifitseeruvad kergejõustikuveteraniks ehk võistluspäeval peab vanus olema vähemalt 35 eluaastat.
 • Võistlejad jagatakse kolme gruppi. Igas grupis maksimaalselt 20 osalejat. Maksimum osalejate arv 60.
 • Seitsmevõistluse kavas olevad alad on: 60m jooks, kaugushüpe, kuulitõuge, kõrgushüpe, 60m tõkkejooks, teivashüpe ja 1000m jooks.
 • Viievõistluse kavas olevad alad on: 60m tõkkejooks, kaugushüpe, kuulitõuge, kõrgushüpe ja 1000m jooks.
 • 1000m jooksu asemel on naistel kavas 800m jooks.
 • Võisteldakse IAAFi mitmevõistluse määruste järgi. On ka mõningad erisused:
 • Võisteldakse vastavalt kas siis M, M30, M40, M50, M60 jne ning N, N30, N40, N50, N60 jne võistlusinventariga. Seitsmevõistlejad võivad soovi korral kasutada ka oma vanuseklassist erinevaid vahendeid, kuid sellisel juhul märgitakse tabelisse -150 punkti iga tõkkekõrguse vahe, kuulide raskuse vahe jne korral.
 • Erisused ei kehti viievõistluse Eesti MV osalejatele. Eesti MV osalejate vanuseklass määrab ära tõkke kõrguse ja vahe ning kuuli raskuse.
 • Naised võistlevad meestega samadel aladel, kuid naiste vahendeid ja punktitabelit kasutades.
 • Tõkkejooks
 • M vanuseklassi tõkkejooksu kõrgus 106.7cm
  – M35 – M49 vanuseklassis tõkke kõrgus 99.1cm
  – alates M50 vanuseklassist tõkke kõrgus 91.4cm
  – alates M60 vanuseklassist tõkke kõrgus 84cm
  – alates M70 vanuseklassist tõkke kõrgus 76.2cm
  – M80+ vanuseklassist on tõkke kõrgus 68.6cm
 • N tõkke kõrgus 84cm
  – N40 – N59 tõkke kõrgus 76.2cm
  – N60+ tõke kõrgus 68.6cm
 • Seitsmevõistlejatel on võimalik joosta ka madalamate tõketega – valides madalamad tõkked, arvestatakse nende tõkkejooksu tulemusest iga vanuseklassi kõrgusevahe eest 150 punkti maha. Miinuspunkte siiski tabelisse ei saa, kui tulemus jääbki alla 150 punkti.
 • Madalama tõkke eelistust ei lubata kasutata viievõistluse Eesti MV osalejatele.
 • Kõrgushüpe
 • algkõrgus 1.00m. Eliitgrupis edasiliikumine kuni 1.50m 10cm kaupa, sealt edasi kuni 1.70m 5cm kaupa ja alates 1.70m 3cm kaupa.
 • Mehed 2 grupp ja N grupis edasiliikumine kuni 1.30m 10 cm kaupa. Sealt kuni 1.50m 5 cm kaupa ja alates 1.50m 3 cm kaupa.
 • Edasi võib liikuda ka suuremate vahedega, kui võistlejate grupiga koos liikuv peakohtunik seda lubab.
 • Kuulitõuge
 • M – M49 vanuseklassi kuuli raskus 7,26kg
  – alates M50 vanuseklassist kuuli raskus 6kg
  – M60 vanuseklassis kuuli raskus 5kg
  – M70+ vanuseklassis kuuli raskus 4kg.
 • N – N49 vanuseklassi kuuli raskus 4kg
  – alates N50 vanuseklassist kuuli raskus 3kg
 • Kõigil võistlejatel 3 katset!
 • Seitsmevõistlejatel on võimalik tõugata ka kergema kuuliga – valides kergema kuuli, arvestatakse nende kuulitõuke tulemusest iga vanuseklassi raskuse eest 150 punkti maha. Miinuspunkte siiski tabelisse ei saa, kui tulemus jääbki alla 150 punkti.
 • Kaugushüpe
 • kõigil võistlejatel 3 katset!
 • Teivashüpe
 • algkõrgus 1.00m. Eliitgrupil kuni 2.00m edasiliikumine 20 cm kaupa. Alates 2.00 võimalus edasi liikuda 10 cm kaupa. Alates 3.00m võimalus edasi liikuda 5cm kaupa.
 • Mehed 2 grupp edasiliikumine kuni 2.00m 20 cm kaupa. Alates 2.00m võimalik edasi liikuda 10 cm kaupa. Alates 2.50m võimalik edasi liikuda 5cm kaupa.
 • N grupp kuni 2.00m edasiliikumine 10 cm kaupa. Alates 2.00m edasiliikumine 5cm kaupa. Edasi võib liikuda ka suuremate vahedega, kui võistlejate grupiga koos liikuv peakohtunik seda lubab.

7- võistlusele registreerimiseks tuleb ära täita registreerimisvorm.

Registreerides enne 21.01.2024 (k.a) on osalustasu 40€ võistleja kohta. Registreerudes vahemikus 22.01.-01.02.2023 on osalustasu 50€. Maksmine toimub arve alusel. Osaluse eest on võimalik tasuda kasutades enda Stebby krediiti.

Eesti Firmaspordi Liidu liikmetele kehtivad soodushinnad!

5-võistlusele registreerimise ja osalustasude info leiad juhendist.

Iga osaleja peab tegema valiku kas 5-võistluse või 7-võistluse kasuks, mõlemal paralleelselt osa võtta ei saa! 
– 5-võistluse meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti kergejõustikuseeniorid alates 35.a.
Välisvõistlejad on lubatud võistlema väljaspool arvestust. Vanus arvestatakse sünnikuupäeva järgi.
– 7-võistlustest saavad osa võtta kõik olenemata vanusest. Tulemusi arvestatakse 4 vanuseklassis (M, N, M40 ja N40) ning toimub ka võistkondlik arvestus (tulemus läheb arvesse ka Eesti Sportlikem Ettevõte 2024 sarja raames).

Seitsmevõistluses selgitatakse välja ka ettevõtetevaheline võistkondlik arvestus. Võistkonnavõistluses osalevad kuni neljaliikmelised võistkonnad, kelle tulemuseks on kolme parima võistleja punktide summa. Võistkonnad võivad koosneda meestest, naistest või olla segavõistkonnad. Naiste punkte arvestatakse naiste punktitabelist. Võistkonnaarvestus on ühine.

Võistkonnavõistlusest osa võtamiseks võib ettevõttest olla võistlemas ka 3 inimest, kuid siis lähebki arvesse kõigi nende võistlejate tulemused.

Eesti Sportlikema Ettevõtte sarja arvestuses toob punkte ettevõtte parim võistkond. Ettevõtte teised võistkonnad punkte kinni ei hoia

7-võistluse raames autasustatakse M, N, M40 ja N40 vanuseklasside kolme parimat võistlejat. Samuti võistkondlikus arvestuses 3 tublimat võistkonda.

Eesti veteranide viievõistluse MV raames autasustakse kolme parimat meest ja kolme parimat naisvõistlejat Eesti meistri medaliga. Paremusjärjestus arvutatakse vanusekoefitsente arvestades, võistlus toimub ühes meeste ja ühes naiste võistlusklassis.

Võimalus on osaleda ühisel õhtusöögil kell 20.00, et muljetada võistluspäevast ja veeta koos mõnus õhtu!
Osalejad maksavad enda söögi/joogi eest ise.

Oma soovist õhtusöögil osaleda ja asukoha eelistusest anna märku SIIN.