Eesti Firmaspordi Liidu Arengukava

2018-2022

VISIOON

Eesti ettevõtete töötajad on sportliku ja positiivse ellusuhtumisega ning seeläbi silmapaistvate töötulemustega kogu Euroopas.

MISSIOON

 • olla kindlaks partneriks Eesti tööandjatele töötajate sportliku elustiili kujundamisel;
 • pakkuda sportlikku väljundit igale töötavale inimesele treeningu eelsest soojendusest kuni võistlusejärgse lõõgastuseni;
 • olla riikliku liikumisharrastuse arengukava elluviimisel oluline strateegiline partner;
 • tutvustada Eesti sportlikke töötajaid heast küljest kogu maailmas ja inspireerida teisi meie eeskuju järgima, kujundades seeläbi positiivsemat ühiskonda.

Väärtused

Eesti Firmaspordi Liidu väärtusteks on:

 • terve, sportlik ja heade töötulemustega töötaja;
 • hea meeskonnavaimu loomine;
 • positiivne, avatud ja tulemusele suunatud atmosfäär Eesti ettevõtetes;
 • ausa mängu reeglite järgmine spordiväljakul ja elus;
 • tervem ühiskond.

Sihtrühmad

Meie tegevus on suunatud järgmiste sihtrühmade hüvanguks:

 • töötajad ja nende pereliikmed;
 • tööandjad;
 • spordiklubid ja spordiürituste korraldajad.

Koostööpartnerid ja tegevust reguleerivad aktid

(Spordi)organisatsioonid, kellega koostööd peame eriti oluliseks:

 • Eesti Olümpiakomitee
 • Eesti Kultuuriministeerium
 • Kohalikud omavalitsused
 • Spordiklubid ja -alaliidud
 • Ühendus Sport Kõigile
 • Eesti Spordiselts Kalev
 • Euroopa ja Maailma Firmaspordi Föderatsioon

Eesmärgiks on koostöös Eesti Olümpiakomitee ja Kultuuriministeeriumiga jõuda Eestis firmaspordi tunnustamiseni, kui ühe olulisima võimaluseni tuua sportimisharjumus töötava inimeseni. Töötavad inimesed, kes on lõpetanud koolitee ja kellel pole veel nii palju vaba aega kui pensioniikka jõudnutel, vajavad tugevat lisamotivatsiooni, et püsida kehaliselt aktiivsed või alustada sportimisega. Tööandjad on seejuures olulised partnerid, kellel on mängus ka omad huvid, et töötajad oleks kehaliselt aktiivsemad ja tervemad. Sellega on töötajad rõõmsamad ja puuduvad vähem haiguste tõttu töölt.

Tööandjaid tuleb selles tegevuses aidata ning erisoodustusmaksu kaotamine spordikuludelt, mis realiseerub 2018. aasta jaanuarist, on üheks suurepäraseks võimaluseks tööandjaid rohkem suunata firmasporti toetama.

Eesti Firmaspordi Liit on Ühenduse Sport Kõigile liige. Ühendus Sport Kõigile eesmärgiks on saada aastaks 2030 kehaline aktiivsus Eestis Põhjamaade tasemele – et regulaarselt liiguks vähemalt 2/3 elanikkonnast. Oleme väärikad partnerid selle unistuse ja eesmärgi elluviimisel.

Eesti Firmaspordi Liit on Eesti Kepikõnni Liidu liige. Kepikõnd on üks liikumisharrastuse vorm, mis sobib absoluutselt igale inimesele, ükskõik millises füüsilises vormis on inimene parajasti. Kepikõnniharrastuse propageerimine rahuliku liikumise kaudu toob liikuma inimesi, kes aktiivsest spordist ja võistlustest eemale hoiavad.

Eesti Firmaspordi Liit on Euroopa Firmaspordi Liidu (Europen Federation for Company Sport ehk EFCS) liige. Soovime õppida Euroopa kogemusest liikumisharrastuse ja spordi korraldamisel ning näidata Euroopale, et ka Eestis on ettevõtted aktiivsed spordi toetajad. Võtame eesmärgiks astuda ka Maailma Firmaspordi Liidu Föderatsiooni (World Federation for Company Sports) liikmeks, mis on asutatud 2014. aastal ja on tuult tiibadesse saamas.

Eesti Firmaspordi Liit on Eesti Spordiseltsi Kalev liige. Eesti Spordiselts Kalev on rahvusvahelise töölisspordi organisatsiooni CSIT liige. See on meie jaoks uks suurele rahvusvahelisele töölisspordi areenile, kus soovime koostöös Kaleviga Eesti ettevõtete ja Eesti firmaspordi olemasolu näidata.

Suuremad kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil tegutseb aktiivselt valdav enamik Eesti ettevõtetest, saavad kaasa aidata soodsamate sportimistingimuste pakkumisega ettevõtetele enda halduses olevates spordihoonetes, arendada välja terviseradasid ja soodustada ettevõtjaid, kes soovivad neid luua. Nende käsutuses on võimalus suunata vahendeid ettevõtete vaheliste spordiürituste, -võistluste ja -treeningute läbiviimiseks ning näidata oma käitumisega eeskuju eraettevõtetele.

Meie tegevuse aluseks on:

 • Eesti Firmaspordi Liidu põhikiri;
 • Eesti Firmaspordi Liidu arengukava;
 • Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030;
 • EOK poolt koostatud Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis;
 • Eesti Spordiseadus;
 • Euroopa Firmaspordi Liidu põhikiri

EESMÄRGID 2018-2022

 1. laialdase võistlus- ja harrastusspordikalendri pakkumine töötajatele; võimalust teha sporti ning liikuda koos kollegidega ja perega;
 2. senisest soodsamate ja mugavamate treenimis-, võistlemis- ja harrastusvõimaluste loomine töötajatele ja kollektiividele;
 3. Eesti delegatsiooniga aktiivne osalemine rahvusvahelistel firmaspordi üritustel;
 4. aidata suurendada liikumisharrastajate arvu Eestis.
 5. Astuda EOK liikmeskonda.

Laialdase võistlus- ja harrastuskalendri pakkumine:

 • jätkame väljakujunenud sarjade Eesti Sportlikem Ettevõte ja Eesti Parim Rahvasportlane korraldamist;
 • Lisame ürituste kalendrisse rohkem võistluseid, et motiveerida veelgi rohkem inimesi liikuma ja sporti harrastama
 • jätkame koostööd teiste spordiorganisatsioonidega firmaspordi arendamiseks nende sarjades ja üritustel, teiste seas näiteks sellised nagu Spordiürituste Korraldamise Klubi, Tartu Maraton, Sportland, ESS Kalev, Elamusretked jt
 • propageerime firmadevahelise arvestuse kaasamist erinevates suuremates rahvaspordisarjades ja rahvaspordiüritustel;
 • jätkame spordiseminaride korraldamise traditsiooni ning pakume ettevõtetele võimalust teha tervise- või spordiseminar oma töötajatele;
 • Korraldame täiskasvanutele üldist huvi pakkuvaid spordiüritusi nagu näiteks Võimatu 10 või Vennad Ehituse seitsmevõistlus;

Senisest mugavamate treenimisvõimaluste loomine töötajale:

 • Loome SportID platvormil pallimängude treeninggrupid

Eesti delegatsiooniga aktiivne osalemine rahvusvahelistel firmaspordi üritustel:

  • osaleda Maailma firmade suvemängudel Eesti delegatsiooniga;
  • osaleda Euroopa firmade suve- ja talimängudel Eesti delegatsiooniga;

Eesti Firmaspordi Liidu SWOT analüüs

Tugevused

  • aktiivne ning tulemustele orienteeritud organisatsioon
  • väga tugev ja kogemustega korraldusmeeskond
  • positiivne energia tiimis
  • uuenduslikud ideed
  • välja kujunenud traditsioonid ja püsiv osalejaskond

Nõrkused

  • suhteliselt vähe kaasatud ettevõtteid
  • väheselged finantseerimisalused riigi ja KOV suunalt

Võimalused

  • väga lai tegevusväli
  • Eesti tööandjad vajavad usaldusväärset spordipartnerit
  • liikumisharrastuse populaarsus on tõusutrendis
  • kaasata rohkem erinevaid ettevõtteid
  • laiendada erivaldkondade spordivõistlusi
  • erisoodustusmaksu kadumine loob paremad võimalused ettevõtetele

Ohud

  • suur konkurents erinevate üritusekorraldajate vahel
  • vabatahtlike korraldajate kaadri pidev vahetumine
  • võimalik majanduskeskkonna ebastabiilsus, mis tähendab partnerite kulude kärpimist

Kinnitas Eesti Firmaspordi Liidu juhatus

 1. novembril 2017