LIIKUMISAASTA KUTSUB MÄRTSIS KOOLIS JA TÖÖKOHAL ROHKEM LIIKUMA

Märtsis on liikumisaasta fookuses liikumine töökohal ja koolis, kui kooliperesid ja töökollektiive kutsutakse üles vähendama istumisaega, kasutades selleks töö- ja koolikeskkonnas kättesaadavaid lihtsaid võimalusi. SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus ja Eesti Firmaspordi Liit kutsuvad töökollektiive üles katsetama märtsis igal nädalal uusi võimalusi istumisaja vähendamiseks. Nii on 6.-10. märtsiks planeeritud (trepi)kõnninädal, 13.-17. märtsiks seisunädal ning 20.-24. märtsil toimub liikumispauside nädal. Lisainfo, juhised ja inspireerivad materjalid liikumisnädalate kohta tuuakse Liikumisaasta 2023 ja Firmaspordi Facebook´i lehtedele. „Vähese liikumise ja ülearuse istumisaja tagajärjel sureb maailmas ligikaudu sama palju inimesi kui suitsetamise tõttu. Pikalt istumine vähendab meie sooritusvõimet ja heaolu ning suurendab erinevaid terviseriske, mida ei pruugi isegi tööpäevajärgne treening täielikult kompenseerida. Kuid liikumise hea mõju tervisele ei avaldu mitte ainult intensiivselt treenides, vaid kergemategi koormuste korral, mida töö- ja koolipäeva tegemistesse on võimalik vähese vaevaga siduda,“ ütles Liikumisaasta 2023 projektijuht Janne Tomberg. "Järjest enam on neid töökohti, mis nõuavad pikalt kontorilaua taga istumist. Meie missioon on propageerida Eesti tööandjate seas töötajate sportliku elustiili kujundamist. Märtsis toimuvad aktsioonid on kõigile jõukohased ja aitavad meie igapäeva aktiivsemaks muuta. Läbi kehalise aktiivsuse tõuseb ka töötajate mentaalne võimekus ja produktiivsus," sõnas Eesti Firmaspordi Liidu tegevjuht Taavi Kruut. 6. märtsil stardib Viimsi valla algatusel koolide  liikumisväljakutse „Vunki juurde!“. Väljakutses osalemiseks tuleb teha 30-sekundiline videojäädvustus koolipere liikumispausist või mistahes muust liikumistegevusest, mis koolipäeva kestel rõõmu pakub, ning jagama seda teistega sotsiaalmeedia vahendusel. Kõikide väljakutsest osa võtnud kooliperede vahel loositakse välja põnevaid liikuma panevaid auhindu. Osalemise tingimused leiab siit. „Mitmed uuringud on kinnitanud, et lõimides ainetunnid liikumisega, toetab see õppimist, aitab kaasa...