[trx_title]

IT-Darts Tartu – 11.03.2021

[/trx_title]

Võistlus toimub Tartus Lucky Loore spordibaaris (Küüni 711.03.2021 

16.30 – kogunemine ja koosseisude lõplik kinnitamine 

16.45 – instruktaaž 

17.00 – võistluse algus 

21.00  ürituse orienteeruv lõpp 

Osaleda saavad 3-liikmelised IT-ettevõtete või ettevõtte IT-töötajate võistkonnad, mille koosseisus peab olema vähemalt üks naisvõistleja. 

Osalevate tiimide arv on piiratud. Võistlema pääseb maksimaalselt 16 võistkonda. 

Oma osaluse on juba kinnitanud: 

 • Täpne võistluste formaat oleneb osalevate võistkondade arvust ning selgub registreerimise lõppedes. Turniirisüsteem edastatakse võistkondade esindajatele hiljemalt 09.03.2021. 
 • ÜLDISED MÄNGUREEGLID 
 • TURNIIR 
 • Mäng koosneb kolmest alamängust (vt. Mängud) 
 • Alamänge mängitakse järjekorras: 
  • kõrgeim skoor 
  • madalaim skoor 
  • 301 
 • Ennem mängu algust lepitakse võistkonna siseselt kokku, kes millist mängu mängib. 
 • Kõik kolm alamängu mängitakse mängu käigus läbi. 
 • Mängu alustab see, kes tabab ühe noolega kõige lähemale keskusele. 
 • Võistkondade paremusjärjestus selgitatakse välja järgmiselt: 
  • Kõigepealt võetakse arvesse võitude arv 
  • Kui 2 võistkonnal on võrdne arv võite, siis saab otsustavaks omavahelise mängu tulemus. 
  • Kui võrdne arv võite on rohkem kui 2 võistkonnal, siis loetakse kokku kõikide mängude alamängud ja arvestatakse alamängude võitude-kaotuste suhet. Võistkonnal, kellel on alamängude võitude-kaotuste suhe parem, saab lõppjärjestuses kõrgema koha. 
  • Kui ka kõikide mängude alamängude võitude-kaotuste suhe on võrdne, siis mängivad võistkondade esindajad omavahel ühe mängu 301, mille alustaja otsustatakse keskuse viskega. 

 

VISE 

 • Kõik visked sooritatakse mängija poolt püsti asendis v.a. kui on mängijal füüsiline puue või vigastus, mis seda ei võimalda. 
 • Kõik visked sooritatakse mängija poolt ühe käe moodusel ja ükshaaval 
 • Üks „viskevoor“koosneb maksimaalselt kolmest järjest visatud noole viskest v.a. kui mängu lõpetamiseks kulub vähem kui 3 noolt. 
 • Kui mängija katsub juba noolelauda visatud nooli, siis loetakse viskevoor lõppenuks. 
 • Kui nool põrkab tagasi või kukub noolelauast välja enne viskevooru lõppu, siis selle noole tulemust ei loeta ega uuesti ei visata. 
 • MÄNGU MÄRKIMINE 
 • Mängija ei tohi nooli lauast eemaldada enne kui märkija on skoori kirja pannud ning sellest mängijat teavitanud. 
 • Eemaldades nooled enne tulemuste märkimist, märgitakse mängija skooriks selles voorus 0 punkti (mängu “madalaim skoor” puhul 60 punkti). 
 • Mängijal on käesoleva viskevooru jooksul õigus kontrollida, kas märkija on tulemuse õigesti kirja pannud ning vea tuvastamisel loetakse tulemus uuesti. 
 • Kui mängija on nooled lauast eemaldanud, kaotab ta õiguse märgitud tulemust vaidlustada ning hilisemaid pretensioone ei rahuldata! 
 • Kui mängija ja mängu märkija ei jõua mingis olukorras ühisele meelele, lahendab olukorra korraldaja. 
 • MÄNGUD 
 • MADALAIM SKOOR 
 • Mängu eesmärgiks on 21 noolega (7 viskevooru) visata madalaim skoor (võimalik madalaim skoor on 21). 
 • Tulemus loeb ainult juhul, kui noole tera on noolelaua sees või puudutab tera otsaga lauda ning asub sees pool duubliringi välimist traati. 
 • Nool, mis on visatud väljapoole duubliringi välimist traati annab maksimaalse skoori (60 punkti). 
 • Mängu võidab mängija, kellel on 7 vooru järel madalaim skoor. 
 • Kui 7 vooru järel mängijatel on võrdne arv punkte, visatakse ühe noole kaupa kuni üks mängija saavutab madalama skoori. 

 

 • KÕRGEIM SKOOR 
 • Mängu eesmärgiks on 21 noolega (7 viskevooru) visata kõrgeim skoor (võimalik kõrgeim skoor on 1260). 
 • Tulemus loeb ainult juhul, kui noole tera on noolelaua sees või puudutab tera otsaga lauda ning asub sees pool duubliringi välimist traati. 
 • Nool, mis on visatud välja poole duubliringi välimist traati annab 0 punkti. 
 • Mängu võidab mängija, kellel on 7 vooru järel kõrgeim skoor. 
 • Kui 7 vooru järel mängijatel on võrdne arv punkte, visatakse ühe noole kaupa kuni üks mängija saavutab kõrgema skoori. 

 

301 

 • Mängu alustatakse otsealgusega mängu 301 ja lõpetatakse nulliga, mis peab olema „duubel. 
 • Punane „keskus“ loetakse 50 punktiks ja kui 50 punkti on vaja mängu lõpetamiseks, siis loetakse seda kui duubel 25. 
 • Reegel „lõhki“ rakendatakse kui mängija viskab suurema skoori, kui on tal mängida jäänud, või kui mängija alles jäänud skooriks on 1. Sellisel juhul mängija viskevooru ei loeta ja mänguskooriks jääb see summa, mis tal oli viskevooru alguses. 
 • Iga nool, mis on ekslikult mängija poolt visatud peale mängulõpu saavutamist, loetakse kehtetuks. 
 • Punktide märkija poolt ei tohi tulla ühtegi vihjet selle kohta, millist duublit või lõppu on vaja mängijal visata ( näiteks „32 vajalik“ on lubatud, „vaja on duubel 16“ ei ole lubatud) 
 • Esimene mängija, kes vähendab skoori 0 on vastava mängu võitnud. 
 • Märkijal on alati viimane õigus seoses alustamise ja lõpetamise kohta. 

Registreeruda saab täites ära registreerimisankeedi või kirjutades hendrik@firmasport.ee. 

Registreerimine on avatud kuni kohtade täitumiseni kuid suletakse hiljemalt 08.03.2021! 

Kõiki võistkondi autasustatakse raamitud diplomigaEsikolmikut autasustatakse lisaks ka omapäraste karikatega. 

Osalejatele on mängunooled korraldajate poolt tagatudMängida võib ka isiklike nooltega. 

Osalustasu võistlusel osalemiseks kuni 19.02.2021 on 50 € + km võistkonna kohta. Alates 20.02.2021 on võistluste osalustasu 70 € + km. 

Eesti Firmaspordi Liidu liikmetele kehtib -10% allahindlus! 

Kõikidele Start IT Cupi aladele korraga registreerimine maksab 1250 € + KM (185 € soodustust võrreldes esimese registreerimisvooru hindadega). Osalustasu sisaldab ühe võistkonna osalust kõikidel võistkonnaaladel ning 5 inimese osalemist lauatennise turniiril.